OPEN TUIN

horeca leverancier voor professionals

Open Tuin

Maatschappelijk, waardering en gelijkwaardig

Lindenhoff Open Tuin

Produceert kwalitatief hoogstaande kruiden en groenten van het seizoen. Wij werken met een team van mensen die door uiteenlopende omstandigheden een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Om smaakvolle en mooie producten te kunnen bieden, beginnen we met aandacht voor de basis: de grond. Ieder jaar worden er naar gewasbehoefte groencompost, mest van eigen boerderij en aanvullende organische meststoffen gebruikt. Hiermee wordt een rijke en weerbare bodem gecreëerd en de grond geeft er de meest smaakvolle producten voor terug. Naast het investeren in de bodem worden de planten rustig en in balans met de seizoenen opgekweekt zodat de gewassen volledig tot hun potentie  komen.  We kweken veel verschillende plantenrassen en -soorten naast elkaar in de zogenaamde wissel- en rotatieteelt. Plant- en zaaimateriaal wordt met zorg voor het milieu uitgekozen. De grote diversiteit in onze tuin en het inzetten van natuurlijke bestrijders helpt een biologisch evenwicht te creëren om ziekte en plagen onder de duim te houden. Wij streven ernaar om de kringloop zoveel als mogelijk gesloten te krijgen.

Cultuur

Vanuit onze passie voor ontwikkeling en kwaliteit laten wij ook de potentie van onze medewerkers tot bloei komen. Door de uitvoering van duidelijke taken, het dragen van verantwoordelijkheden en onze begeleiding hierbij, trainen we hen in werkinhoudelijke kennis, vaardigheden en sociale competenties.

Onze medewerkers zijn vaak verslaafd en/of hebben ze een psychische aandoening. Dit vraagt om een andere benaderingswijze dan wanneer je personeel hebt met minder grote hulpvragen. Daarnaast helpen wij statushouders te integreren in de samenleving door ze een gezonde en professionele werkomgeving te bieden. Het is inmiddels alweer 7 jaar de uitdaging om naast mooie producten te produceren ook mensen te helpen in hun herstel.

Wij doen voortdurend een beroep op de gezonde kant van onze medewerkers. Dat werkt, deze mensen ervaren dat ze weer of voor het eerst mee doen in de maatschappij en niet aan de zijlijn staan.

KOUDE KAS

Deze pagina wordt spoedig gevuld